Charakteristika SL EXAMINALA

Skúšobné laboratórium EXAMINALA poskytuje svojim zákazníkom väčšinu svojich služieb ako subjekt akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na skúšanie. Základný materiál upravujúci vzťahy zákazníkov a skúšobného laboratória, vrátane postupu podávania eventuálnych sťažností, - "Všeobecné zásady skúšania surového mlieka v SL EXAMINALA" je k dispozícii v "Súbory na prevzatie"


Protokoly o skúškach vydané laboratóriom môžu byť použité ako podklad pre:

V neakreditovanej oblasti je skúšobné laboratórium EXAMINALA partnerom pre vývoj a validáciu nových skúšobných metód, poradenstvo v oblasti skúšania a pre tvorbu nových noriem a súvisiacej legislatívy.

Vytlačiť