logo admin

Význam mlieka vo výžive

Mlieko je prvou potravou, s ktorou sa stretneme po svojom narodení a sprevádza nás po celý život. Je jednou zo základných potravín pre všetky vekové skupiny populácie vzhľadom na nezastupiteľný význam jeho biologickej hodnoty pri zabezpečení správnej výživy obyvateľstva.
Mlieko sa svojím zložením môže označiť ako ochranný výživový prostriedok s najširším účinným spektrom. Jeho hlavné zložky – bielkoviny, tuky, mliečny cukor-laktóza, prítomné esenciálne látky, vitamíny a minerálie tvoria komplexnú vyváženú poživatinu.
Mliečne bielkoviny , ako stavebné látky sú potrebné pre výstavbu všetkých tkanív v organizme. Mliečna bielkovina je zložená z peptidov a množstva aminokyselín, z ktorých je veľká časť pre človeka nenahraditeľná (esenciálne aminokyseliny).
Mliečny tuk v mlieku je po chemickej stránke glyceridom nasýtených, ale aj nenasýtených mastných kyselín. Jeho význam spočíva jednak v ľahšej stravitešnosti tuku s dietetickým významom, ako aj v nositeľstve vitamínov rozpustných v tukoch a to vitamínov A a E a v letných mesiacoch i vitamínu D.
Mliečny cukor - laktóza ako ojedinelý sacharid, ktorý prislúcha iba mlieku a mliečnym výrobkom, má popri energetickom význame osobitnú úlohu v detstve ako zdroj galaktózy a všeobecne pre priaznivé ovplyvnenie zloženia a metabolizmu črevnej mikroflóry. Galaktóza vo forme glykolipidov, cerebrozidov a gangliozidov je základnou súčasťou mozgu a nervového tkaniva a tým esenciálnej zložky výživy jedinca, najmä v období jeho vývoja.
Z minerálnych látok látok je nesmierne dôležitý obsah vápnika a fosforu, aj ich vzájomný pomer, ako aj obsah horčíka a to jednak z hľadiska optimálneho vývoja kostry u detí a dospievajúcej mládeže, rovnako tiež čo sa týka účinnej prevencie rozšírenosti osteoporózy u dospelých stredného a najmä u osôb vyššieho veku, ale aj u mladších jedincov. Osteoporóza je systémové ochorenie kostry, charakterizované nízkou kostnou hmotou a zmenami mikroštruktúry, ktoré sú spojené so zvýšenou náchylnosťou k zlomeninám. Hlavnými faktormi, ktoré ovplyvňujú výskyt osteoporózy sú optimálna vrcholná kostná hmota, dosiahnutá v prvých 2-3 dekádach života a rýchlosť ubúdania v ďalších rokoch. Dostatočný príjem vápnika je kritickým faktorom na dosiahnutie kostnej hmoty a môže modifikovať jej stratu spojenú s vekom. Pre hromadný výskyt je osteoporózy zaradená medzi tzv. civilizačné ochorenia, t.j. ochorenia z nesprávneho spôsobu života a stravovacími návykmi.
Vedecké poznatky o výžive umožňujú formulovať potreby výživy prostredníctvom jej dostatočne známych faktorov vo forme odporúčaných výživových dávok (OVD) pre jednotlivé skupiny obyvateľstva. Každá krajina má svoje odporúčania, u ktorých sa hodnoty môžu od seba líšiť. Potrebu výživových dávok ovplyvňujú rôzne faktory, ako sú fyziologické (pohlavie, vek, telesná hmotnosť), zdravotný stav (cukrovka, astma, chronické choroby), životný štýl (fajčenie, konzumácia alkoholu, diéty), faktory životného prostredia a pod. Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo SR schvaľuje Hlavný hygienik SR, ktorý vyhlásil platnosť súčasných OVD v apríli 1997; odporúčané množstvá denného príjmu vápnika v mg pre jednotlivé vekové kategórie sú:

 

Deti Mláďež Dospelý Ženy
3-6 r.
7-14 r.
15-18 r.
19-34 r.
35-59 r.
60 a viac r. tehotnédojčiacie
900 1200 1200 1000 900 800 1300 150

 

Na 25. Medzinárodnom mliekarenskom kongrese v Dánsku (Sieber, R., FAM Švajčiarsko) boli prezentované Výživové referenčné prísuny (DRI); odporúčaný denný prísun vápnika pre jednotlivé vekové kategórie sú:

 

Vytlačiť E-mail