logo admin

Rozsah činnosti

Zoznam vybraných skúšobných metód vykonávajúcich skúšobným laboratóriom EXAMINALA:

 • množstvo tuku
 • množstvo bielkovín a ich frakcií (napr. kazeín)
 • množstvo sušiny a vody
 • množstvo laktózy
 • teplota tuhnutia mlieka
 • prítomnosť rezíduí inhibičných látok s ich predbežnou identifikáciou na beta-laktámové, sulfonamidové a tetracyklínové rezíduá
 • počet somatických buniek
 • množstvo močoviny
 • titračná a aktívna kyslosť
 • dôkaz prítomnosti kravského a kozieho mlieka v ovčom mlieku a v ovčom syre
 • celkový počet mikroorganizmov
 • počet psychrotrofných baktérií
 • počet koliformných baktérií
 • počet kvasiniek a plesní
 • počet spórotvorných baktérií
 • počet koagulázo-pozitívnych stafylokokov
 • počet Bifidobacterium sp.
 • počet Lacobacillus sp.
 • počet Streptococcus sp.

Okrem výkonu skúšok poskytuje skúšobné laboratórium svojim zákazníkom poradenstvo pri výbere vhodných skúšobných metód, meracích a pomocných zariadení a pri zabezpečovaní kvality skúšania.

SL zasiela zákazníkom výsledky skúšok, ako aj podpísané protokoly o skúškach elektronicky z e-mailovej adresy:  Na prezeranie výsledkov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač súborov v pdf formáte. Funkčnosť je otestovaná na programe Acrobat Reader DC (Acrobat_Reader_DC).

 

 

Vytlačiť E-mail