logo admin

Charakteristika SL EXAMINALA

Skúšobné laboratórium EXAMINALA poskytuje svojim zákazníkom väčšinu svojich služieb ako subjekt akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na skúšanie. Základný materiál upravujúci vzťahy zákazníkov a skúšobného laboratória, vrátane postupu podávania eventuálnych sťažností, - "Všeobecné zásady skúšania surového mlieka v SL EXAMINALA" je k dispozícii v "Súbory na prevzatie"


Protokoly o skúškach vydané laboratóriom môžu byť použité ako podklad pre:

  • hodnotenie kvality nakupovaného surového kravského, ovčieho a kozieho mlieka v zmysle legislatívnych požiadaviek,
  • dokumentáciu spôsobu zabezpečenia kvality výroby a uvádzania do obehu mlieka a vybraných mliečnych výrobkov resp. potravín.

V neakreditovanej oblasti je skúšobné laboratórium EXAMINALA partnerom pre vývoj a validáciu nových skúšobných metód, poradenstvo v oblasti skúšania a pre tvorbu nových noriem a súvisiacej legislatívy.

Vytlačiť E-mail