logo admin

Autorizácia a akreditácia

SL EXAMINALA, ako súčasť Výskumného ústav mliekárenského, a.s.:

Má osvedčenú spôsobilosť SNAS vykonávať skúšanie surového a sušeného mlieka, mliečnych výrobkov a potravín na chemické, biologické a fyzikálne vlastnosti podľa rozsahu akreditácie, plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.
Kópia osvedčenia o akreditácii (č.: S 064 z 02.04.2014), spolu s prílohou: "Rozsah akreditácie" je k dispozícii na stránke SNAS: Osvedcenie_o_akreditacii

Je autorizované ŠVPS SR ako centrálne skúšobné laboratórium na vykonávanie laboratórnych skúšok surového kravského, ovčieho a kozieho mlieka v rámci požiadaviek na zdravotnú neškodnosť a hygienickú bezchybnosť surového mlieka, za účelom preplácania a speňažovania mlieka.

Vytlačiť E-mail