logo admin

Výskumný ústav mliekárenský a.s., Žilina

VÚM a.s. pôsobí ako celoslovenská vedecko-výskumná základňa s cieľom poskytovať odborné služby pre producentov mlieka, mliekarenské podniky, ako aj ďalšie príbuzné organizácie. Jedná sa o výskum v oblasti výroby a spracovania mlieka, vývoj analytických metód, vývoj nových výrobkov, skúšanie mlieka a mliečnych výrobkov, odborné poradenstvo, legislatívnu činnosť, o vedecko-technické informácie, odborné školenia a pod.

V rámci obchodnej činnosti dodáva pre výrobcov a spracovateľov mlieka pomocné látky, v problematike výroby a spracovania mlieka spolupracuje s mnohými domácimi i zahraničnými výskumnými ústavmi a profesijnými organizáciami. 

Základná činnosť VÚM, a.s.

 • výskumná činnosť 
  riešenie domácich a medzinárodných výskumných projektov základného i aplikovaného výskumu v oblasti výroby a spracovania mlieka
 • skúšobná činnosť 
  základné a špeciálne skúšky mlieka, mliečnych a potravinárskych výrobkov v akreditovanom  skúšobnom laboratóriu EXAMINALA
 • obchodná činnosť
  pomocné látky pre výrobcov a spracovateľov mlieka, ako aj ostatný potravinársky priemysel (diagnostické médiá - živné pôdy, mikrobitesty, fosfatest, peroxidázový test, syridlá, syrárske plachty, roztoky chemikálií, mliekarenské kultúry, jednorázové papierové utierky a pod.)  
 • mliekarenská technológia a technika
  vývoj výrobkov a zavádzanie nových progresívnych technológií, súčinnosť pri vývoji technologických zariadení a ich overovaní
 • prvovýroba mlieka
  odborná pomoc poľnohospodárskym podnikom v oblasti produkcie mlieka, jeho hygieny, kvality a finalizácie
 • školiteľská činnosť
  školenie pracovníkov v oblasti výroby a spracovania kravského, ovčieho a kozieho mlieka, kontroly kvality výrobného procesu (vzdelávanie je  akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky)
 • legislatívna činnosť
  poradenstvo v oblasti potravinárskej legislatívy, podieľanie sa na tvorbe STN, Potravinového kódexu, inej potravinárskej legislatívy 

 

 

 

Vytlačiť E-mail