logo admin

Zoznam spolupracujúcich organizácií

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromova 1, 813 30 Bratislava 

Štátna veterinárna a potravinárska správa SR
Botanická 17, 813 30 Bratislava

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 839 04 Bratislava 

Pôdohospodárska platobná agentúra SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štátny plemenársky ústav SR
Starohájska 29, 852 27 Bratislava

Slovenský mliekarenský zväz
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
Výstavná 4, P.O.Box 18 B, 949 01 Nitra

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Slovenská poľnohospodárska univerzita
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie  
Komenského 73, 041 81 Košice

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 041 81 Bratislava

Výskumný ústav potravinársky
Priemyselná 4, 820 06 Bratislava

Výskumný ústav živočíšnej výroby
Hlohovská 9, 949 92 Nitra 

Výskumný ústav trávnatých porastov a horského poľnohospodárstva
Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica

SVET

International Dairy Federation
41, Square Vergote, B - 1030 Brussels, Belgium

European Dairy Association
14 rue Montoyer, B - 1000 Brussels, Belgium

Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VSCHT,
Technická 3, 166 28 Praha 6 - Dejvice, Česko

Výzkumný ústav mlékárenský, a.s.
Ke Dvoru 12a, 160 00 Praha, Česko

Výzkumný ústav chovu skotu, s.r.o.
Rapotín 974, 788 13 Vikýřovice, Česko

Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet, Kft.
Lucsony utca 24, H-9200 Mossnmagyarórvár, Hungary

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel, Standort Kiel
Hermann-Weigmann-Strasse 1, D-24103 Kiel, Germany

Institute of Food Research
Norwich Research Park, Colney, Norwich, NR4 7UA, United Kingdom

 

Vytlačiť E-mail